Саита за сички фенове на Joint!!!

 

 
Рейтинг: 3.00
(796)
Index
Забавления
Downloads
УСЛУГИ
Спорт
mIRC
Encyclopedia
Lubopitno
За контакти
Potrebiteli
Календар
Tarsachka
Tests
Images
Cудоку
Reklama
Joint
For Joint and Cannab1s


Най добрия модул в саита ? Любимият ви канал в mIRC (UniBG NetWork) ? Za ili Protiv Joint ?

mIRC / CS , NS komandi i za Bot`s

CS , NS komandi i za Bot`s
28.05.06 22:58

Команди за Мирк

NS ви позволява да регистрирате"register" прякор (nickname) и да спрете други да го използват. Ако прякорът не е използван в продъжение на 30 дни, регистрацията ще изтече.

/msg ns register pass perpass - Регистрирай прякор
/msg ns drop perpass - Анулирай регистрация на прякор
/msg ns inentify pass - Идентифицирай се с паролата си
/msg ns access - Поднови списъкет с оторизирани адреси
/msg ns access add index
/msg ns access list
/msg ns access del index
/msg ns set index - Постави различни опции за прякора ти
/msg ns set kill on - Включва kill пти не индифициране на ника
/msg ns set automask on -
/msg ns set memosarv on - Включва мемори сървара на ника
/msg ns set private on - Скрива инфото на ника
/msg ns set pass pass - Смяна на индификациония pass в случеи че сте си забравили 2-рия pass
/msg ns nick list - Покажи списък с прякори съвпадащи с образец
/msg ns recover nick pass - Kill друг потребител който използва името ти
/msg ns release nick pass - Възвърни си прякора след RECOVER
/msg ns ghost nick pass - Kill прякор сянка
/msg ns info nick - Информация за прякор
/msg ns link nick - Вържи прякора си към друг
/msg ns unlink nick - Отвържи прякора


CS разрешава регистрирането и контрол на канали. CS често може да предотврати лоши потребители от превземането на канали чрез определянето на това кой може и кой не да влиза в канала и кой може да има операторски привилегии. Всеки канал който не е ползван в продължение на 2 седмици, е автоматично анулиран. Командите на CS са показани по-долу.

/msg cs register #chennal pass perpass - Регистрирай канал
/msg cs drop #chennal prepass - Анулирай регистрация на канал
/msg cs identify #chennal pass - Идентифицирай се с паролата си
/msg cs access #chennal - Поправка на списъкът с привилигеровани потребители
/msg cs access #chennal add nick level - Добавя в списъкът на привилигерованите потребители в канала
/msg cs access #chennal list - Списък на привилигерованите потребители в канала
/msg cs access #chennal del nick/index - Премахване на привилигерованите потребители в канала
/msg cs akick #chennal - Подържай AutoKick list
/msg cs akick #chennal add nick Причина - Добави накои нарошител в akick list на канала като посочиш и причина
/msg cs akick #chennal list - AutoKick list
/msg cs akick #chebal del nick/index - Премахни потребител от AutoKick list
/msg cs #chennal list - Покажи списък с канали съвпадащи с образец
/msg cs info #chennal - Информация относно канал
/msg cs op #chennal nick - Дай си оп на канал
/msg cs op #chennal -nick - Вземи оп на потребител
/msg cs v #chennal nick - Озвучи се на канал
/msg cs v #chennal -nick - Вземи озвучението на потребител
/msg cs unban #chennal - Махни си бана от канал
/msg cs clear #chennal - Изчисти различни channel modes
/msg cs clear #chennal ops - Изчисти всички оп потребители в канала
/msg cs clear #chennal ban - Изчести всички банове в канала
/msg cs clear #chennal all - Изчести всичко в канала
/msg cs set #chennal - Постави различни опции за канал
/msg cs set #chennal guard on - Вкарва CS в канала
/msg cs set #chennal seenserv on - Вклучва SeenServ -a в канала
/msg cs set #chennal seenserv public/private - Оказва на Seen-a как да показва потребителите които не са в IRC
/msg cs set #chennal secureops on - CS не допуска даване на оп на непривилигеровани потребители
/msg cs set #chennal topic Topic - Слага топик на канала
/msg cs set #chennal topiclock on - Заключва топика в канала
/msg cs set #chennal secure on - Включва защита на канала
/msg cs set #chennal E-mail mail - Слага E-mail в инфото на канала
/msg cs set #chennal URL web - Слага Web в инфото на канала
/msg cs set #chennal Founder nick pass - Сменя собственика на канала в инфото му
/msg cs set #chennal pass pass - Сменя паролата на канала в случеи на забравен perpass
/msg cs set #chennal modelock modes - Заключва модовете в канала като го предпазва от TO
/msg cs set #chennal private on - Скрива инфото на канала от обикновените потребители
/msg cs level #chennal - Промяна на нивата необходими за функции
/msg cs level #chennal list - Показва листа с нивата необходими за функции
/msg cs level #chennal set SuperOp level - Промяна левела за даване на SuperOp при идентификация като Founder
/msg cs level #chennal set SET level - Промяна левела за използване ка команда SET от потребителите
/msg cs level #chennal set access level - Промяна левела за виждане на access list
/msg cs level #chennal set autoop level - Промяна левела за даване на автоматично оп от CS
/msg cs level #chennal set autovoice level - Промяна левела за даване на автоматично озвучаване в канала от CS
/msg cs level #chennal set cmdop level - Промяна левела за изкане на оп от потребителите от CS
/msg cs level #chennal set cmdvoice level - Промяна левела за изкане на озвучаване от потребителите от CS
/msg cs level #chennal set cmdnuban level - Промяна левела за изчистване на бан от потребителите през CS
/msg cs level #chennal set cmdinvite level - Промяна левела за поканване на потребители в канала при положение че канала има включен mods +i
/msg cs level #chennal set cmdclear level - Промяна левела за използване на команда CLEAR от потребителите
/msg cs level #chennal set autodeop level - Промяна левела за автоматично махане на озвучение и оп в канала
/msg cs level #chennal set akick level - Промяна левела при който потребителите имат право да вкарват други потребители в akick list при условие че са изваршили някое нарушение по приетите правила на UniBg

 

Команди за БоТ

 
o global op (ботът ще дава @ на този потребител във всички канали) m master (потребителят е мастър на бота)

n owner (собственик на бота)

t botnet мастър

x xfer (потребителя има достъп до файл зоната)

j janitor (потребителят е мастър във файл зоната)

p party-line (потребителят има достъп до party-line)

c common (тъп флаг)

u unshared (потребителят не се изпраща на другите шернати ботове)

b bot (потребителят е бот)

d global deop (ботът ще маха операторските права на даденият потребител)

k global auto-kick (ботът автоматично ще рита потребителя от каналите, в който е)

f global friend (тъпо звучи а?;б) (потребителят не бива наказван от бота, ако върши лоши неща)

v global voice (потребителят полочава автоматично +v в +autovoice канали)

a auto op (потребителят получава автоматично операторски права в всички канали, в които влезе)

h потребителят може да вижда highlighting

w wasop-test (нуждае се от wasop test за +stopnethack процедура)

g give auto-voice (дава автоматично +v на дадения потребител независимо дали каналът е +autovoice)

За ботове има допълнителни флагове, които се добавят чрез 'botattr':


s share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'агресивно')

p share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'пасивно')

g ботът поделя всичките си канали

h ботът автоматично се свързва с дадения бот, има по голям преуритет

a алтернативен hub, ако hub-ът го няма ботът ще се опита да се свърже към дадения бот

l leaf (на ботът не му е позволено да се свързва с други ботове)

r reject (ботът няма да може да се свързва с никого)

i isolate

Commands ( команди ):.whois |nick|

Ако се нуждаете да проверите за потребители съдържащи '|' символ, опитайте:

.match nick

* match <флаг> [канал] [[начало]лимит]

Нужни флагове: +o|o

Показва ви запис от потребителите и тяхните флагове.

Пример:

.match +o - ще ви покаже всички, които имат глобално 'o'

.match -o&+o - ще ви покаже всички локални 'o'

.match +f|f - ще ви покаже всички с глобални и локални флагове

.match |f #канал - ще ви покаже всички с локални права за дадения канал

Можете да мачвате и стойности.

* match <стойност> [[начало]лимит]

.match *.spnet.net 15

Ако искате да видите всичките потребители които са добавени в потребителският ви файл напишете .match * 100 в partyline. .ma tch * ще ви покаже само първите 20, добавяйки номер след това ботът ще ви покаже потребителите до това число.


* jump [server]

Свързвате бота към дадения сървър.


* +user <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m

Добавя нов потребител със зададеният псевдоним. Така добавен потребителят няма да има никакви флагове и парола.


* -user <псевдоним>

Нужни флагове: +m

Изтрива потребител.* +host <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m|m

Добавя хост на дадения потребител. Той е нужен, за да бъде разпознат потребителя от бота. По начало не се нуждаете от тази к оманда, откакто потребителите могат да си добавят хостове чрез командата /msg bot ident password nick.* -host <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m|m

Махате хост от друг потребител. Ако не зададете псевдоним си махата хост от себе си.


* +chan <канал>

Нужни флагове: +n|

Добавяте нов канал за бота, в който ботът ще влезе. След промяната напишете '.chansave', за да се запази.* -chan <канал>

Нужни флагове: +n|

Премахвате цялата информация за канала от бота.

ВНИМАНИЕ: Тази команда премахва всичко! Цялата информация за опциите на канала и потребителите в него. НЕ я използвайте, за да накарате бота времено да излезе от канала!!! Използвайте 'inactive' опцията на 'chanset'!!!Aко искате ботът ви да изпълнява функция подобна на MLOCK (/msg cs help set mlock) сложете модовете по следния начин:

.chanset #jail chanmode +ntsk-li jailbraker


Понякога се случва следната аномалия променяте настройките на канала си, но след като дадете 'rehash', 'restart' се връщат с тарите! Ако ви се случи опитайте се да изтриете файлът с каналите преди да 'rehash'-нете, защото тези опции се зареждат след конфигурационият ви файл, и те ще ги препокрият.


* chattr <псевдоним> [флагове] [канал]

Нужни флагове: +m|m

Разрешава ви да видите и да промените флаговете на даден потребител. Например за да дадете на foobar p и f флагове напишете:

.chattr usernick +pf

или ако искате да му махнете операторските права:

.chattr usernick -o

това можете да го направите и по следният начин

.chattr usernick -o+pf

ако искате за канал просто добавете каналът след всичко това.

ВНИМАНИЕ: Само собственик (+n) може да изтрие +n,+m и +t флагове. Ако някой се добави като перманентен собственик той може д а се изтриие само от конфигурационният файл.


* +ban <хост> [канал] [%времетраене на банът ] [причина] Нужни флагове: +о|о

Добавя бан в перманентната листа с бановете на бота, с опции за времетраене и причина. Този бан ще бъде активен за всички ка нали, в които е бота, ако не бъде зададен канал при слагането му, и ще бъде записан с вашия псевдоним и причина. Ако постави те @ преди причината ще я направите видима само за хората в бота. Времетраенето е в дни, часове, минути като замествате 'X' със цифровите им стойности. Ако сложите преди причината "*" правите бана автоматично sticky.


* -ban <хост или номер>

Нужни флагове: +о|о

Премахва бан от листата с бановете на бота, можете да го премахнете използвайки номер, който ще видите след използването на '.bans'.


* save

Нужни флагове: +m|m

Кара бота да запише последните промени по базата му данни.* rehash

Нужни флагове: +m|-

Пуска наново конфигурационият файл на бота, като презарежда и скриптовете.* relay <име на бот>

Нужни флагове: +t|-

Ще ви пренесе използвайки telnet в друг бот, независимо дали са директно свързани.


* reload

Нужни флагове: +m|m

Пуска наново базата данни с потребителите, като премахва всички промени направени след последният '.save'* restart

Нужни флагове: +m|-

Рестартира TCL интерпретатора, и пуска наново всички таймери, и пуска наново конфигурациония файл.


* +bot <бот> <адрес:порт за ботове/порт за потребители> [хост]

Нужни флагове: +t

Добавяте нов бот в базата с дани на вашия.* -bot <име на бот>

Нужни флагове: +t

Същото като '-user', изтрива потребител, в случая е добавено за обратна команда на '+bot'.* botattr <псевдоним> [атрибути] [канал]

Нужни флагове: +t|-

Позволява ви да видите или да промените атрибутите (флаговете) на даден бот. За да видите всичките възможни флагове напишете '.help whois'.ВНИМАНИЕ: Тази команда не заменя 'chattr', тя променя бот флаговете като +s, +h, +a, +u - специфични флагове само за ботове. НЕ можете да използвате тази команда за ботове, които са директно свързани.* link <някой бот> <друг бот>

Нужни флагове: +t|-

Oпитва се да свърже два бота, ако използвате формата .link <друг бот> тогава вашият бот ще се опита да се свърже с другият б от.* unlink <име на бот>

Нужни флагове: +t|-

Разкача избрания бот от ботнета. Ако напишете * вместо името на бота ще разкачите всички ботове.* chpass <псевдоним> <нова парола>

Нужни флагове: +t|-

Променяте паролата на дадения потребител. Ако не зададете нова парола старата ще бъде премахната.* nick <нов псевдоним>

Нужни флагове: -|-

Променяте си псевдонима, с който сте добавени в базата данни на бота.* op <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +о|о

Ботът ще даде операторски права на дадения псевдоним в дадения канал.* voice <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +о|о

Ботът ще даде +v на дадения псевдоним в дадения канал.* note <псевдоним[@бот]> <съобщение>

Изпраща съобщение на дадения потребител, което само той вижда, ако той в момента е в бота и ако не е away ще го получи ведна га, в противен случай бота ще го запази и в последствие потребителят ще си го прочете. Когато влезете в канал, в който е бот а и имате оставено съобщение ботът ще ви съобщи.Всички тези команди можете да използвате в DCC CHAT към бота като пред всяка от тях напишете "."Например: .nick RaPIDЧесто се случва а и на нас да не харесаме псевдонимът на ботът който сме му избрали и искаме да го сменим но мързелът ни нал яга да се кетрим по шела... затова можете да го смените от DCC като напишете .set nick "новият псевдоним" но незабравяйте че в конфигурационият файл настройката keep-nick трябва да има стойност 0

Така вече щом знаете по-голямата част от командите би следвало да искате да свържете бота си към някой друг бот. Много потре бители се затрудняват с това, но сега ще видите, че не е никак трудно. Ето нагледно как се получава свързването между два ил и повече бота.

Нуждаете се от един който да изпълнява ролята на HUB, а другите ще изпълняват ролята на LEAFs.Ще покажа конфигурацията за вс еки един от тях.HUB-ът ще се казва JanaDark, a LEAF-а ще назовем ZoReNceСлед като пуснете ботовете и сте сигурни че те са в iRC, процедираме по следният начин:

Трябва като за начало да се здобием с цифровите стойности на хостовете на ботовете ако в случей на проблеми с DNS-а те не мо гат да бъдат резолвнати да няма проблем с свързването на ботовете./whois JanaDark

JanaDark is ~Jana@s0m3.vhost.com * SuCh A BitCh As JanaDark

JanaDark using irc.UniBG.org

JanaDark has been idle 3mins 36secs, signed on Thu Jun 20 05:44:16

JanaDark End of /WHOIS list./dns s0m3.vhost.com*** Looking up s0m3.vhost.com

*** Resolved s0m3.vhost.com to 212.36.9.124/whois ZoReNceZoReNce is ~PriNcesA@s0me.c00L.vhost.com * iN sWeET MemoriuM Of ZorniCa!

ZoReNce on @#EggdropHelp

ZoReNce using irc.UniBG.org

ZoReNce has been idle 1hr 18min

ZoReNce End of /WHOIS list./dns s0me.c00L.vhost.com*** Looking s0me.c00L.vhost.com*** Resolved s0me.c00L.vhost.com to 194.12.244.26Сега влезте в JanaDark и добавете към потребителският файл ZoReNce:

DCC CHAT или Telnet сесия към JanaDark и пишем:.+bot ZoReNce 194.12.244.26:6969 *!*PriNcesA@*.vhost.comАко ползвате само един порт да обслужва и двата вида потребители само него добавете.Следва:

.chattr ZoReNce +fobАко искате да споделяте потребителският файл добавете и +s .

Ако искате да поделите потребителските файлове на бота с друг (JanaDark ще е HUB, ZoReNce LEAF), направете следното:.botattr ZoReNce +pако искате само канал:.botattr ZoReNce +s #каналВНИМАНИЕ: В случей, че незнаете кои са портовете на ботът към който искате да се свържете и нямате шел достъп за да проверит е в конфигурационният файл влезте в него и напишете.[17:50] #Randal# dccstatSOCK ADDR PORT NICK HOST TYPE

---- -------- ----- --------- ----------------- ----

3 C20CF41A 6969 (telnet) * lstn 6969В случаят 6969 е портът на който ботът очаква заявки.

Сега нека да добавим JanaDark в потребителският файл на ZoReNce.DCC CHAT или Telnet сесия към ZoReNce и пишем:.+bot JanaDark 212.36.9.124:35691

.chattr JanaDark +fob

.botattr JanaDark +hАко искате да приемате потребителската листа от HUB-a направете следното:.botattr JanaDark +sако искате да поделите само за канал:.botattr JanaDark +s #каналЗа да приемате потребителски флагове за даденият канал трябва да сте активирали 'share' (.chanset #канал +share). Новите фла гове тук са:

+h - ботът автоматично се свързва с даденият бот, има по голям преуритет

+p - share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'пасивно')

Можете да добавите +g, ако искате да поделяте всички канали.

Най-съществен етап при поделянето на потребителските листи е слагането на правилни флагове в ботовете, с което много потреби тели се затрудняват.Когато бот има флаг 's' това означава, че той ще изпраща потребителската си листа на друг бот, а когато има 'p' флаг - че ще приема потребителската листа която му е изпратена.Ако сте направили всичко правилно ботовете ви трябва да се свържат автоматично до няколко
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1155