Саита за сички фенове на Joint!!!

 

 
Рейтинг: 3.00
(796)
Index
Забавления
Downloads
УСЛУГИ
Спорт
mIRC
Encyclopedia
Lubopitno
За контакти
Potrebiteli
Календар
Tarsachka
Tests
Images
Cудоку
Reklama
Joint
For Joint and Cannab1s


Най добрия модул в саита ? Любимият ви канал в mIRC (UniBG NetWork) ? Za ili Protiv Joint ?

mIRC / CS komandi

CS komandi
28.05.06 22:57

CS: ACCESS
CS поддържа база от данни с псевдоними и/или адреси, които имат възможността да ползват определен тип команди. Потребител, който съвпада с адрес от базата данни ще има възможността да позлва определени команди, зависещо от това какъв level има той (това се отнася и за псевдонимите от базата данни). Всички, които не са в базата данни имат level равен на 0.

Можете да добавяте псевдоними/маски за достъп към базата от данни използвайки командата ACCESS ADD.
За да изтриете псевдоним/маска от базата данни, използвайте ACCESS DEL.
За да видите псевдонимите/маските в базата данни, използвайте ACCESS LIST.
За да видите дали специфична маска/потребител е в базата данни, използвайте ACCESS LIST.

ЗАБЕЛЕЖКА: Много е опасно добавянето на маски (адреси) в базата данни!

Команда:
/msg cs access [channel] add|del|list [user@mask] [level]
Пример:
/msg cs access #mircbg.net add mircbg 9999
/msg cs access #mircbg.net add mirc*!*@* 10
/msg cs access #mircbg.net del mircbg
/msg cs access #mircbg.net list
/msg cs access #mircbg.net list mirc*

CS: AKICK
CS поддържа база от данни с адреси, които нямат възможността да влизат в определен канал. Когато някой съвпадащ с този адрес се опита да влезе в канала CS автоматично ще kick/ban потребителя. Тази опция обикновенно се използва, когато някой потребител прекали с глупостите или просто той не ви допада и искате да не влиза повече в канала Ви. Можете да добавите и основание, поради което сте сложили даден адрес в базата от данни, а ако го пропуснете автоматично ще бъде добавено "by nickname", където nickname е вашият псевдоним.

Можете да добавяте маски към базата от данни използвайки командата AKICK ADD.
За да изтриете маска от базата данни, използвайте AKICK DEL.
За да видите маските от базата данни, използвайте AKICK LIST.
За да видите дали специфична маска е в базата данни, използвайте AKICK LIST.

Команда:
/msg cs akick [channel] add|del|list [nick!ident@host] [reason]
Пример:
/msg cs akick #mircbg.net add mirc!*@* bulgarian mirc portal
/msg cs akick #mircbg.net add *!*@*.mircbg.net mircbg portal
/msg cs akick #mircbg.net del *!mirc@bulgarian.mircbg.net
/msg cs akick #mircbg.net list
/msg cs akick #mircbg.net list irc*!*@*

CS: CLEAR
CS има възможността да махне определени или всички модове или да kick всички потребители от даден канал.

Можете да използвате следните опции с CLEAR:
OPS - Маха всички +о
VOICES - Маха всички +v
MODES - Маха всички модове (като изключим +vod)
BANS - Маха всички +b
GECOSBANS - Маха всички +d
USERS - Kick всички потребители
ALL - Комбинира OPS, VOICES, MODES и BANS (не kick потребители)

Команда:
/msg cs clear [channel] OPS|VOICES|MODES|BANS|GECOSBANS|USERS|ALL
Пример:
/msg cs clear #mircbg.net OPS
/msg cs clear #mircbg.net VOICES
/msg cs clear #mircbg.net MODES
/msg cs clear #mircbg.net BANS
/msg cs clear #mircbg.net GECOSBANS
/msg cs clear #mircbg.net USERS
/msg cs clear #mircbg.net ALL

CS: DROP
Ако искате да прекратите регистрацията на канал, тогава трябва да използвате командата DROP. След използването на тази команда CS автоматично ще прекъсне всички справки за канала.

Не е задължително да сте се идентифицирали в NS. Моля забележете, че след прекратяване на регистрацията на канал, той може да бъде регистриран веднага след това от някой друг, затова бъдете много внимателни като използвате тази команда.

Ако след като сте прекратили регистрацията на канал, той бъде регистриран от някой друг, Вие не можете да си върнете канала обратно, освен ако притежателят му сам не прекрати регистрацията или ако притежателят не остави регистрацията на канала сама да се прекрати (след 30 дена).

Команда:
/msg cs drop [channel] [perm pass]
Пример:
/msg cs drop #mircbg.net BGportal

CS: IDENTIFY
Ако CS Ви поиска founder-ски level за дадена команда, вие трябва да се идентифицирате за канала използвайки тази команда. Ако не сте в ACCESS LIST-а, то вие ще бъдете добавен с founder-ски level.

Ако паролата е правилна, CS ще Ви извести, че сте се идентифицирали успешно, в този случай имате пълен достъп до почти всички команди (изключение правят няколко). Ако нямате, то паролата Ви е грешна. Моля забележете, че има разлика между малки и големи букви, примерно h32 не е същото като H32.

Команда:
/msg cs identify [channel] [password]
Пример:
/msg cs identify #mircbg.net BGportal

CS: INFO
Когато използвате командата INFO, Вие ще получите допълнителна информация за даден канал, ако той е регистриран, като например кой е регистрирал канала, какъв е топика, ако има заключени модове, кои са те и т.н.

Команда:
/msg cs info [channel]
Пример:
/msg cs info #mircbg.net

CS: INVITE
Ако канала има +i (invite only), потребителя ще може да влезе в канала само ако той е поканен. Както и да е потребител с права за INVITE и по-големи може да се покани в канала използвайки тази команда.

Команда:
/msg [nick] invite [channel]
Пример:
/msg cs invite #mircbg.net

CS: LEVEL
Това ще промени level-а нужен за определени команди (този LEVEL се използва за командата ACCESS ADD). Типовете и level-ите по подразбиране можете да видите с командата LEVEL LIST.

Можете да използвате LEVEL със следните опции:
SET - това ще промени level-а за дадения TYPE|INDEX на [LEVEL]
RESET - това ще върне всички или определения TYPE|INDEX на level-а по подразбиране
LIST - Това ще покаже списък с всички TYPE|INDEX или определен TYPE|INDEX и [LEVEL]-а/ите, на които отговаря/т.

Команда:
/msg cs level [channel] SET|RESET|LIST [TYPE|INDEX|PATTERN] [LEVEL]
Пример:
/msg cs level #mircbg.net set AUTODEOP -9999
/msg cs level #mircbg.net set 1 -9999
/msg cs level #mircbg.net reset all
/msg cs level #mircbg.net reset autodeop
/msg cs level #mircbg.net reset 3
/msg cs level #mircbg.net list

CS: LIST
Изкарва списък с всички регистрирани канали, които съвпадат с дадения образец. Канали, които имат опцията SET PRIVATE няма да бъдат показани.

Команда:
/msg cs list [pattern]
Пример:
/msg cs list #*oper*

*** Тази команда е САМО за IRC оператори

CS: NEWPASS
Сменя идентифициращата парола на вашият канал, стига да знаете перманентната парола. Даже не е нужно да сте се идентифицирали в NS.

Команда:
/msg cs newpass [channel] [newpass] [permpass]
Пример:
/msg cs newpass #mircbg.net BGp0rt4l mirc1234

CS: OP
Ако имате права за CMD_OP или по-големи, имате право да дадете/махнете операторски/я статус на себе си или на някой друг потребител през CS.
Можете да спомене повече от един псевдоним по следния начин: nick1 nick2 nick3
Ако искате да махнете операторския статус просто добавете - пред псевдонима: -nick1 -nick2

Команда:
/msg cs op [channel] [nicknames]
Пример:
/msg cs op #mircbg.net nick1
/msg cs op #mircbg.net nick1 -nick2
/msg cs op #mircbg.net -nick1 -nick2 -nick3

CS: REGISTER
Командата REGISTER ви позволява да регистрирате канал в CS и активира протекция от страна на CS. Трябва да бъдат дадени две пароли, неизменната парола естествено не може да бъде сменена, ако искате да направите това, трябва да ползвате командата DROP и след това да си регистрирате псевдонима отново с друга неизменна парола. Първата парола може да бъде сменена с командите SET PASSWORD и NEWPASS.

Забележете, че има разлика с малки и големи букви в паролата, примерно #9$@dD е различно от #9$dd. Опитайте се да дадете пароли, които биват трудно налучквани.

Моля запишете си паролата на канала и не я давайте на никой. След регистрацията на канала можете да използвате командите SET, LEVEL и ACCESS, за да го настроите.

Канали, които не са ползвани 30 дена, ще се дропят сами.

Команда:
/msg cs register [channel] [identify password] [perm password]
Пример:
/msg cs register #mircbg.net BGp0rt4l mirc1234

CS: UNBAN
Използвайки тази команда ще махнете или всички банове (трябва да имате level равен на SuperOp), или бановете, които са съвпадат с вашият псевдоним!идент@хост. За да махнете всички банове просто използвайте ALL.

Команда:
/msg cs unban [channel] [mask]
Пример:
/msg cs unban #mircbg.net mircbg!*@*
/msg cs unban #mircbg.net

CS: VOICE
Ако имате права за CMD_VOICE или по-големи, имате право да дадете/махнете +v на себе си или на някой друг потребител през CS.
Можете да спомене повече от един псевдоним по следния начин: nick1 nick2 nick3
Ако искате да махнете +v просто добавете - пред псевдонима: -nick1 -nick2

Команда:
/msg cs voice [channel] [nicknames]
Пример:
/msg cs voice #mircbg.net nick1
/msg cs voice #mircbg.net nick1 -nick2
/msg cs voice #mircbg.net -nick1 -nick2 -nick3

CS: SET EMAIL
Един от начините да съобщите на потрбителите, че канала ви има E-Mail адрес, на който те могат евентуално да ви пишат, е да му сложите E-Mail адрес с тази команда. CS ще съобщи този адрес на потребителите, когато те изискат командата INFO за канала. За да го махнете просто сложете - на мястото на E-Mail-а. Командата близнак на SET EMAIL e SET MAIL.

Команда:
/msg cs set [channel] EMAIL [-|EMail]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net EMAIL -
/msg cs set #mircbg.net EMAIL bojidar1989@abv.bg

CS: SET ENTRYMSG
Слага определено съобщение, което ще бъде показано на потребител, когато той се опита да влезе в канала. Това би било доста удобно, ако имате да сайт са правила на канала, или имате да съобщите нещо много важно на всички потребители, или просто ви е харесало определено мото и искате то да бъде показано в началото на всеки потребител. За да изтриете това съобщение на мястото на него сложете -. Командата близнак на SET ENTRYMSG е SET ONJOIN.

Команда:
/msg cs set [channel] ENTRYMSG [-|Message]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net ENTRYMSG -
/msg cs set #mircbg.net ENTRYMSG www.mIRCbg.net - Bylgarskiqt mIRC portal !!!

CS: SET FOUNDER
С тази команда можете да смените псевдонима на founder-а на канала. Трябва задължително да дадете перманентната парола на канала и трябва да сте идентифициран в NS. Сменянето на founder-a не означава, че на този човек ще му бъде дадено founder-ски level, за това вижте ACCESS ADD.

Команда:
/msg cs set [channel] FOUNDER [nickname] [nickname identify password] [channel perm pass]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net FOUNDER mIRCbg-NET p0rt4l 9ds22@dD

CS: SET GUARD
Вкарва/изкарва CS в/от канала Ви. Пет потребителя са необходими за влизането на CS в канала. Това е хубава опция, понеже в този случай CS ще стои докато последния потребител излезе от канала. Ако изпълните командата без нищо, ще видите дали GUARD е включен или не.

Команда:
/msg cs set [channel] GUARD [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net GUARD ON
/msg cs set #mircbg.net GUARD OFF
/msg cs set #mircbg.net GUARD

CS: SET MLOCK
Включва (+) или заключва (-) определени модове на канала. Ако не искате CS да се "меси" в подобни истории можете да използвате само +, което ще изчисти всички модове.

Команда близнак: SET MODELOCK
Команда:
/msg cs set [channel] mlock [+-Modes]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net mlock +tn-i
/msg cs set #mircbg.net mlock -

CS: SET NOGECOS
Когато тази опция е включена (on) няма да могат да се слагат GECOS банове в канала (+d).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще можете да изполвате SET NOGECOS единствено и само с SET GUARD включен.

Команда:
/msg cs set [channel] NOGECOS [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net NOGECOS on
/msg cs set #mircbg.net NOGECOS off

CS: SET PASSWORD
С тази команда може да смените паролата за идентифициране. Трябва да сте идентифицирани като founder за канала. Паролата за идентифициране може да се смени и с NEWPASS, но тогава трябва да дадете перманентната парола.

Команда:
/msg cs set [channel] PASSWORD [password]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net PASSWORD 0xFfjJ

CS: SET PRIVATE
Не се бъркайте с +p, което скрива /list-ването на канала ви, а SET PRIVATE скрива канала ви както от LIST, така и от INFO, което е съвсем различно от /list.

Команда:
/msg cs set [channel] PRIVATE [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net PRIVATE on
/msg cs set #mircbg.net PRIVATE off

CS: SET RESTRICTED
Тази опция ще позволи само на потребители с level Autoop (и по-голям) да влизат/стоят в канала. Ако някой друг потребител се опита да влезе CS просто ще го kick/ban.

Команда:
/msg cs set [channel] RESTRICTED [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net RESTRICTED on
/msg cs set #mircbg.net RESTRICTED off

CS: SET SECURE
Включена (ON) опцията SET SECURE няма да позволи на нерегистриран/неидентифициран псевдоним да използва командите за канала.

Команда:
/msg cs set [channel] SECURE [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net SECURE on
/msg cs set #mircbg.net SECURE off

CS: SET SECUREOPS
Когато опцията е включена (ON) потребителите, които нямат level за Autoop (или по-голям) няма да могат да имат операторски статус в канала, освен ако founder-а не ги /op-не.

Команда:
/msg cs set [channel] SECUREOPS [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net SECUREOPS on
/msg cs set #mircbg.net SECUREOPS off

CS: SET SEENSERV
Вкарва (ON) SeenServ в канала Ви (или съответно изкарва (OFF)), за да може той да отговаря или на private (PRIVATE) или в канала (PUBLIC). Това позволява на потребителите да търсят някой в канала чрез командата !seen [nick] или seen [nick].

Команда:
/msg cs set [channel] SEENSERV [ON|OFF|PRIVATE|PUBLIC]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net SEENSERV on
/msg cs set #mircbg.net SEENSERV off
/msg cs set #mircbg.net SEENSERV public
/msg cs set #mircbg.net SEENSERV private

CS: SET SUCCESSOR
Позволява притежанието на канала да се премести на друг регистриран псевдоним, ако псевдонима на сегашния притежател се drop-и.

Команда:
/msg cs set [channel] SUCCESSOR [nickname|-] [nickname identify password] [channel permanent password]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net SUCCESSOR mIRCbg bgp0rt4l kj34Dsd

CS: SET TOPIC
CS сменя топика на канала. Обикновенно тази команда се използва, когато SET TOPICLOCK е включен. Ако искате да махните топика, просто сложете - вместо топик.

Команда:
/msg cs set [channel] TOPIC [-|topic]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net TOPIC -
/msg cs set #mircbg.net TOPIC Bulgarian mIRC Portal!

CS: SET TOPICLOCK
CS позволява topic-a на канала да се сменя само от потребители, които имат права да правят SET TOPIC, и да се сменя само чрез тази команда (което е едно своеобразно "заключване" на topic-а).

Команда:
/msg cs set [channel] TOPICLOCK [ON|OFF]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net TOPICLOCK on
/msg cs set #mircbg.net TOPICLOCK off

CS: SET URL
Един от начините да съобщите на потрбителите, че канала ви има уеб страница, на която те могат евентуално да видят правилата/превигилированите потребители и т.н., е да му сложите уеб страница с тази команда. CS ще съобщи тази уеб страница на потребителите, когато те изискат командата INFO за канала. За да го махнете просто сложете - на мястото на URL-то. Командата близнак на SET URL e SET WEBSITE.

Команда:
/msg cs set [channel] URL [-|URL]
Пример:
/msg cs set #mircbg.net URL -
/msg cs set #mircbg.net URL redshark.dir.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1116